Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Katedre]
[Istraživački rad]
Katalog izdanja Matematičkog fakulteta [Službe]
[Ostalo]
[English]


Knjige se mogu nabaviti u skriptarnici Fakulteta, kao i u knjižari "Studentski trg".


 1. Dušan Adnađević, Zoran Kadelburg: MATEMATIČKA ANALIZA I, 8. izd, 2008.
 2. Dušan Adnađević, Zoran Kadelburg: MATEMATIČKA ANALIZA II, 4. izd, 2006.
 3. Miloš Arsenović, Milutin Dostanić, Danko Jocić: TEORIJA MERE. FUNKCIONALNA ANALIZA. TEORIJA OPERATORA , 1998.
 4. Neda Bokan, Zoran Lučić, Novica Blažić, Zoran Rakić: ANALITIČKA GEOMETRIJA, 2003.
 5. Predrag Janičić: ZBIRKA ZADATAKA IZ GEOMETRIJE, 4. izd, 2003.
 6. Svetlana Janković, Julka Knežević-Miljanović: DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, Zadaci sa elementima teorije I,4. izd, 2007.
 7. Svetlana Janković, Julka Knežević-Miljanović: DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, Zadaci sa elementima teorije II,3. izd, 2007.
 8. Boško Jovanović: PARCIJALNE JEDNAČINE, 2. izd, 1999.
 9. Boško Jovanović, Desanka Radunović: NUMERIČKA ANALIZA, 2. izd, 2003.
 10. Gojko Kalajdžić: ALGEBRA , 3. izd, 2004.
 11. Gojko Kalajdžić: LINEARNA ALGEBRA, 5. izd, 2007.
 12. Jovan Mališić: VREMENSKE SERIJE, 2002.
 13. Olivera Milenković, Mirjana Đorić: ZBIRKA ZADATAKA IZ ANALITIČKE GEOMETRIJE, 4. izd, 2002.
 14. Nenad Mitić: OSNOVI RAČUNARSKIH SISTEMA, 2002. (rasprodato izdanje)
 15. Nenad Mitić, Saša Malkov, Vladimir Nikić: OSNOVI PROGRAMIRANJA, Zbirka zadataka, 2000.
 16. Pavle Mladenović: VEROVATNOĆA I STATISTIKA, 3. izd, 2006.
 17. Pavle Mladenović: EKSTREMNE VREDNOSTI SLUČAJNIH NIZOVA, 2003.
 18. Gordana Pavlović-Lažetić: OSNOVE RELACIONIH BAZA PODATAKA, 2. izd, 1999. (rasprodato izdanje)
 19. Irena Spasić, Predrag Janičić: TEORIJA ALGORITAMA, JEZIKA I AUTOMATA, Zbirka zadataka, 2000.
 20. Radoje Šćepanović, Julka Knežević-Miljanović, Ljubomir Protić: DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, 2. izd, 1999.
 21. Siniša Vrećica: KONVEKSNA ANALIZA, 2. izd, 1999.
 22. Miodrag Živković: ALGORITMI, 2000.
 23. Spomenica 125 GODINA MATEMATIČKOG FAKULTETA, 1998.
 24. Proceedings of the Symposium CONTEMPORARY MATHEMATICS, 1999.
 25. Proceedings of the 10th CONGRESS OF YUGOSLAV MATHEMATICIANS, 2001.
 26. CD 125 GODINA MATEMATIČKOG FAKULTETA, 1998.
 27. CD 130 GODINA MATEMATIČKOG FAKULTETA, 2003.
 28. Vladimir Dragović, Darko Milinković: ANALIZA NA MNOGOSTRUKOSTIMA, 2003.
 29. Srđan Vukmirović, Zoran Stanić: ZBIRKA ZADATAKA IZ PROJEKTIVNE GEOMETRIJE: Sa primenama u računarskoj grafici , 2003.
 30. Marica Radojčić: ALGORITMI, JEZICI, AUTOMATI , 2004.
 31. Predrag Janičić: MATEMATIČKA LOGIKA U RAČUNARSTVU , 2004.
 32. Neda Bokan, Srđan Vukmirović: PROJEKTIVNA GEOMETRIJA, 2. izd, 2007.
 33. Duško Vitas: PREVODIOCI I INTERPRETATORI, 2006
 34. Dubravka Mijuca: ON PRIMAL-MIXED FORMULATION IN ELASTICITY AND THERMOELASTICITY, 2006
 35. Saša Malkov: OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE: C++ KROZ PRIMERE, 2007.

 36. Dejan Urošević, Jelena Milogradov-Turin: TEORIJSKE OSNOVE RADIO-ASTRONOMIJE, 2007.