Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Katedre]
[Nastava]
Kalendar seminara, predavanja i saopštenja [Službe]
[Ostalo]
[English]


Datum

Događanje

Seminar Vreme Sala
Utorak
28. april
Rade Živaljević
Razgovori o torusnoj topologiji (TT)
ciklus: Tragom Viktora Matveevicha Buchstabera
C-GTA 18-20 Računarska laboratorija
Utorak
5. maj
Miodrag Mihaljević
ON CERTAIN CODING TECHNIQUES FOR CRYPTO APPLICATIONS
SEMINAR ZA PRIMENJENU MATEMATIKU 14:15 Matematički institut SANU
Utorak
5. maj
Vesna Borka Jovanović
Određivanje spektralnih indeksa radio-petlji izmedju 1420, 820 i 408 MHz
Seminar katedre za astronomiju 18:00 Astronomija
Ponedeljak
11. maj
Zoran Rakić
Degeneracija genetskog koda i neki njegovi modeli
seminar: Bioinformatika
seminar: Matematika i primene
18:00 Računarska laboratorija
Utorak
12. maj
Milica Bulajić
APLICATION OF QUANTYTATIVE METHODS IN RANKING OF BANKS IN SERBIA
Seminar za primenjenu matematiku 14:15 MI SANU
sala 305
Utorak
12. maj
Milan Maksimović
Uvod u fiziku Sunčevog vetra
Seminar katedre za astronomiju 18:00 Astronomija
Utorak
19. maj
Boban Marinković
USLOVI EKSTREMUMA U DISKRETNIM PROBLEMIMA OPTIMALNOG UPRAVLJANJA
Seminar za primenjenu matematiku 14:15 MI SANU
sala 305
Utorak
26. maj
Zoran Radojičić
APPLICATION OF VECTOR CORRELATION COEFFICIENT IN THE EVALUATION OF EDUCATION SYSTEMS
Seminar za primenjenu matematiku 14:15 MI SANU
sala 305