Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Nastava]
[Istraživački rad]
O fakultetu [Službe]
[Ostalo]
[English]


 
     Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično postoji kao samostalna naučno-nastavna ustanova od 1995. Međutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum naš Fakultet slavi kao Dan Fakuleta. 
Danas na Matematičkom fakultetu nastavu izvodi 110 nastavnika i saradnika sa oko 2000 studenata na redovnim i poslediplomskim studijama. Na redovnim studijama postoji 9 smerova: teorijska matematika i primene, verovatnoća i statistika, numerička matematika i optimizacija, računarstvo i informatika, mehanika čvrstih fluida, mehanika neprekidnih sredina, astronomija, astrofizika i smer profesor matematike i računarstva. Na poslediplomskim studijama moguća su usmerenja za matematiku (studijske grupe za analizu, algebru, geometriju, verovatnoću), računarstvo, astrofiziku, astronomiju i mehaniku.